عمر گل

به حضرت رقیه (س)

 

سه ساله شد گل تو عمر گل دراز مباد

اگرکه زنده بماند به سوزو سازمباد

به پیش چشم گلت میروی ومیخندی

سری کنار دلی خسته در فراز مباد

دلش گرفته دلش سوخته دلش ای وای

بدون منبر ومحراب در نماز مباد

به قصد غارت عشق آمدند با شمشیر

کسی میان بیابان به خواب ناز مباد

صدای شیهء گریان ذوالجناح آمد

که هیچ چیز به جزگریه دلنوازمباد

بگو که فاش کند قصهء تورا زینب

کسی به غیر تو دراوج اهتزازمباد

 شاعر:سرکار خانم عطیه سادات حجتی

/ 0 نظر / 32 بازدید