خسروی عزیز

 

 

با یاد مردی که این شبها " نامه ها " و " نشانه ها "ی سید علی صالحی با ترنم صدای او مرا آرام میکند.
به خصوص ...

" برهنه به بستر بی کسی مردن تو از یادم نمیروی ... "

 

/ 3 نظر / 31 بازدید
delaram

از عشق سخن گفن، برای آدمی هنوز خیلی زود است! خیلی زود… “حسین پناهی”

delaram

زندگی مثل آب توی لیوانه ترک خورده میمونه.. بخوری تموم میشه.. نخوری حروم میشه.. از زندگیت لذت ببر چون در هر صورت تموم میشه!