/ 2 نظر / 36 بازدید
شیشه و سنگ

گاهی دلم می خواهد خرمایی بخورم و فاتحه ای بخوانم برای روحم...شادی اش ارزانی آن هائی که رفتنم را لحظه شماری می کردند... دل هر کس دل نیست پس مواظب دلت باش