به خاطر خدا بخند

لعن الله قاتلیک یافاطمه الزهرا
ایتها الصدیقه الشهیده

تابوت ...
تبسم ...

می‌میرم اگر بروی ...

برو ...


این روزهای آخر عمرت بیا بخند
اصلا برای من نه برای خدا  بخند...

گفتی که گریه هات مرا میکشد علی
 یا گریه میکنم ســـر سجاده یا بخند...

گفتی بلند شو به سوی مسجدت برو
اینگونه که نمیروم اول شـــما بخند...

باشد قبول رو زدن مـن قبول نیست
پس لا اقل به خاطر این بچه ها بخند...

اصــلا بــنا  شد  اگــر خـــنده ای کــنی
این سینه ات شکسته فقط بی صدا بخند...

وقتــی خـــداست منتظر خــیر مــقدمت
خوشحال باش  گریه چرا؟غم چرا؟ بخند...

/ 1 نظر / 30 بازدید