چو میل سرمه ...

جهان ز جنس اثرهای این و آن خالی‌ست
به هرزه وهم مچینید کاین دکان خالی‌ست

گرفته است حوادث جهات امکان را
ز عافیت چه زمین و چه آسمان خالی‌ست

به رنگ چنبر دف در طلسم پیکر ما
به هر چه دست زنی منزل فغان خالی‌ست

ز شکر تیغ تو یارب چسان برون آید
دهان زخم اسیری که از زبان خالی‌ست

اگر چه شوق تو لبریزحیرتم دارد
چو چشم آینه آغوش من همان خالی‌ست

ترشحی به مزاج سحاب فیض نماند
که آستین کریمان چو ناودان خالی‌ست

به چشم زاهد خودبین چه توتیا و چه خاک
که از حقیقت بینش چو سرمه‌دان خالی‌ست

زجیب هر مژه آغوش می‌چکد اینجا
بیاکه جای تو در چشم دوستان خالی‌ست

کدام جلوه که نگذشت زین بساط غرور
تو هم بتاز که میدان امتحان خالی‌ست

فریب منصب گوهر مخور که همچو حباب
هزار کیسه درین بحر بی‌کران خالی‌‌ست

ز چاک دانه‌ی خرما شد اینقدر معلوم
که از وفا دل سخت شکر لبان خالی‌ست

گهر ز یاس کمر بر شکست موج نبست
دلی که پر شود از خود ز دشمنان خالی‌ست

به جیب توست اگر خلوتی و انجمنی‌ست
برون زخویش کجا می‌روی جهان خالی‌ست

به همزبانی آن چشم سرمه‌سا "بیدل"
چو میل سرمه زبان من از بیان خالی‌ست

.................................................................................................................

پ ن : تفالی زدم به دیوان مولانا بیدل دهلوی که این غزل قسمت شد

پ ن :واقعا حرف دل من بود بخصوص این بیت اخرش

پ ن : چو میل سرمه ....

/ 3 نظر / 68 بازدید
delaram

شکسپیر گفت: من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟! برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم،..! انتظارات همیشه صدمه زننده هستند …

delaram

هر پرهــــــیزکار گذشـــــــته ای دارد و هر گناهکار آینده ای پس ، قضــــــــاوت نکن . . . .