در جستجوی خدا...

به دنبال خدا نگرد

 • ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﯾﺮ ﻭ ﺑﺘﮑﺪﻩ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﯿﺴت
  ﻻﺑﻼﯼ ﮐﺘﺎﺏ ﻫﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ،
  ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺲ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﻭﯾﺸﯽ ﻭ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻧﮕﺮﺩ.
  ﺁﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ
 • !
  ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯼ
  ﺩﺭ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ
  ﺩﺭ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺐ ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ
  ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ
  ﺩﺭ ﻗﻠﺒﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﭙﺪ
  ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺮﻣﺎﯼ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ
  ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ

 ....................................

پ ن : با تشکر از عزیزی که با اینکه از من دور است ولی لطفش همیشه با من است

 

پیشکش به مونس شبهایم ترنم عزیز

 

/ 2 نظر / 33 بازدید
دوقلوها

سلام مارو با ترنم اشنا نميكنيد؟؟ حالا ديگر هيچ نامه اي به مقصد نميرسد

دوقلوها

از مسجد و ميخانه تاكعبه و بتخانه مقصودخداعشق است باقي همه افسانه