شکنجه بیشتر از این ؟؟

 

خبر به دورترین نقطه جهان برسد
نخواست او به من خسته –بی‌گمان- برسد

شکنجه بیشتر از این؟ که پیش چشم خودت
کسی که سهم تو باشد به دیگران برسد

چه می‌کنی؟ اگر او را که خواستی یک عمر
به راحتی کسی از راه ناگهان برسد،

رها کنی، برود، از دلت جدا باشد
به آنکه دوست‌تَرَش داشته، به آن برسد

رها کنی، بروند و دو تا پرنده شوند
خبر به دورترین نقطه جهان برسد

گلایه‌ای نکنی، بغض خویش را بخوری
که هق‌هق تو مبادا به گوش‌شان برسد

خدا کند که... نه! نفرین نمی‌کنم... نکند
به او که عاشق او بوده‌ام، زیان برسد

خدا کند فقط این عشق از سرم برود
خدا کند که فقط زود آن زمان برسد

..............................................................
..............................................................

پ ن:اثر شاعر مرحوم نجمه زارع
پ ن:دلم تنگ میشه بیش از حد

/ 6 نظر / 37 بازدید
؟؟؟؟؟

خیلی زیبابود عالی... [گل]

؟؟؟؟؟

آدرس میلتونو نداشتم بفرستید لطفآ

ناهید

زیبا اما کاش بعضی آدما میفهمیدن

ناهید

زیبا اما کاش بعضی آدما میفهمیدن

ناهید

زیبا اما کاش بعضی آدما میفهمیدن

دوقلوها

خداكند كه فقط زود ان زمان برسد...