ما روزهای جمعه تعطیلیم!!!!

 

 

ما وارثان  وحی و تنزیلیم
عاشق ترین مردان این ایلیم

مردم تمام از نسل قابیلند
ما چند تا فرزند هابیلیم

آن دیگران نازوادا دارند
ما بی قر و اطوار و قنبیلیم

در بین ما یک عده هم هستند
این روزها مشغول تعدیلیم

در این دویدن‌ها رسیدن نیست
عمریست ما روی "تردمیلیم"

آخر کجا می‌آیی آقاجان!!
بگذار ما مشغول تحلیلیم

دنیا به کام قوم دجال است
ما هم که با دجال فامیلیم

درس پیام نورتان از دور
خوب است ، ما مشتاق تحصیلیم

آقا شما تفسیر قرآنید
البته ما قائل به تاویلیم

نه عالم احکام قرآنیم
نه عامل تورات و انجیلیم

گفتند شرط راستی مستی است
ما هم که ذاتا مست و پاتیلیم

در کل زمین مصر است و این مردم
یاران فرعونند و ما نیلیم

اینها اگر کرمند ما ماریم
آنها اگر مورند ما فیلیم

فیلیم در نزد سخن ،اما
وقت عمل طیرا ابابیلیم

در حفظ ما باید به جد کوشید
ما نقطه حساس آشیلیم

آدم شدن یک ایده‌ی نوپاست
ما هم نهادی تازه تشکیلیم

سیصد نفر آدم که شوخی نیست
مستلزم تغییر و تبدیلیم

تعجیل کلا کار شیطان است
اصلا چرا مشتاق تعجیلیم؟؟

وقتش که شد آن وقت می‌گوییم
آقا بیا کم‌کم که تکمیلیم

وقت عمل هم می‌رسد اما
فعلا به فکر حفظ و ترتیلیم

آخر چطوری حرف حق وقتی
مشغول ذکر و ورد و تحلیلیم

ما با همین حالت که می‌بینی
مستوجب تشویق و تجلیلیم

صندوق عهد و رای اگر باشد
یاران داود و سموعیلیم

توی صف عشاقتان از صبح
ما صاحبان ساک و زنبیلیم

بعضی به نامت بارشان شد بار
ما تازه فکر بار و بندیلیم

کار غنایم را به ما بسپار
چون خبره در تقدیم و تحویلیم

باد هوا خوردن که ممکن نیست
آخر مگر ماها حواصیلیم

گفتند روز جمعه می‌آیید
((ما روزهای جمعه تعطیلیم))

 

شاعر:ابوالفضل زروئی نصرآباد

_______________________________________________

پ ن :این شعر رو جناب زروئی به استاد سید مهدی شجاعی به بهانه نگارش کتاب کمی دیرتر تقدیم کردند.

پ ن : مثل همیشه مجله خیمه که به دستم رسید پر در آوردم اما این شماره بیشتر چون با سید مهدی شجاعی مصاحبه مفصلی کرده بودند که کلی به دلم نشست.

پ ن : هم به استاد سید مهدی ارادت دارم ویژه ، هم به جناب زروئی نصراباد

/ 1 نظر / 50 بازدید