تصویر من

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

پ ن :بعضی از دوستان بمن لطف دارند و تصویر من رو با هنرشون امیختند.
        مهندس امیرفخریان از ان دوستان است.

پ ن : به درخواست دوستی عزیز "جناب بسکابادی" تصویر فتو شاپی من حذف شد.
          عزیز است برای من و امرش به دیده منت

 

/ 2 نظر / 32 بازدید
یاسین

اوا خانم کی باشن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ [خنده]

دو قلوها

اين يعني چي ؟؟ طراحي اسم شما بصورت لو گو بسيارزيباس اين خانم كي باشند؟؟