# بدون_شرح!!

دوداستان !!!

              __________________________________________________ لاک پشت پشتش‌ سنگین‌ بود و جاده‌های‌ دنیا طولانی. می‌دانست‌ که‌ همیشه‌ جز اندکی‌ از بسیار را نخواهد رفت. ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید

سوالات خداوند

خداوند ازتو نخواهدپرسیدکه چه اتومبیلی سوار می‌شدی!بلکه خواهدپرسیدچند نفر را که وسیله نقلیه نداشتندبه مقصد رسانده‌ای؟؟؟ خداوند ازتو نخواهدپرسیدکه زیربنای خانه‌ات ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید