# دلتنگی_ها

...(((من دلم می‌خواهد)))...

  من دلم می خواهدخانه ای داشته باشم پردوست.کنج هردیوارش دوستهایم بنشینندآرام، گل بگو،گل بشنو  هرکسی می خواهد واردخانه پرعشق وصفایم گردد، یک سبدبوی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید