# طنز

سربازی نسوان!!!!!!!!!!

خانم های ایرانی در سربازی...!!!! صبحگاه: وا... آقایفرمانده، عسل ندارید؟چرا کره بو میده؟بچه*****ها، من این نون رو نمیتونمبخورم، دلم نفخ میکنهآقای ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید